loading
Zobrazit:
Kraj:
Řadit dle:
Vyhledat text:


Knihy o historii

Inzeráty 1 až 10 z 10
Prodám knihu "Titaniíc". Knihu napsal Miloš Hubáček a ilustroval a mapy nakreslil Filip Heyduk. Fotografie v knize jsou z archívů. Vydalo nakl. Panorama v edici Stopy, fakta, svědectví v Praze roku 1989. 1.vydání. Kniha je v pěkném,nepoškozeném stavu a má 496 stran textu a 48 stran černobílých příloh. Kniha má tyto části: Titanic vyplouvá, Poslední den, Spustit čluny, Připlutí Carpathie, Případ Californian, O tři čtvrtě století později. Nabídněte, Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám knihu "Ze stínu pyramid". - Putování k Sínaji, Mojžíš-prostředník Zákona a smlouvy. Knihu napsal František Hochmann a ilustroval Ladislav Svatoš. Vydala Česká katolická Charita v Ústředním církevním nakladatelství v praze roku 1987. Jde o 1.vydání. Text knihy je volným přepisem a výběrem dalších starozákonných knih 2.až 5. Mojžíšovy (Esodus,Levitikus,Numeri a Deuteronomium), ale je zároveň doplněn i příslušným výkladem. V souladu s biblickou zvěstí se autor snaží představit izraelský liod jako pevně semknuté společenství, které úpí v egyptské porobě. Hospodin vysvobozuje Izraele z tohoto otroctví. Izraelci se stávají pro Hospodina zvláštním lidem, jemuž je svěřen Boží zákon pro celý svět.Ústřední postavou exodu z Egypta je Mojžíš, jemuž je svěřen jedinečný úkol záchrance...... Kniha je v pěkném,nepoškozeném stavu i s obalem a má 240 stran. Vhodná i jako krásný dárek pro milovníky historie. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám válečnou knihu z prostředí ponorek "Prien proti Scapa Flow". Knihu napsal Alexandre Korganoff a ilustroval Vladimír Widtman a Jaroslav Schmid. Vydalo nakl. Mustang s.r.o. v Plzni roku 1994. Jde o 1.vydání. Co se skutečně stalo v noci z 13. na 14.řijna 1939 ve Scapa Flow?? O tom už vypráví tato kniha. V tu dobu došlo k jedné z nejodvážnějších námořních ponorkových akcí v dějinách druhé světové války, která je dodnes zahalena řadou dohadů a tajemství při potopení bitevní lodi Royal Oak........ Kniha je v perfektním,nepoškozeném stavu a má 136 stran +vloženou mapku s pohledem do prostoru předních torpédometů. Je jako nová, vhodná i jako pěkný dárek. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám knihu pro mlídež i dospělé "Tajemství Skarabea". Knihu napsal Vojtěch Steklač a ilustroval Karel Vilgus. Vydalo nakl. Albatros v edici Životopisy sv.12. v Praze roku 1983. Jde o 1.vydání (dotisk). Kniha je v perfektním, nepoškozeném stavu i s obalem a má 215 stran. Kniha je jako nová, vhodná i jako krásný dárek. Nabídněte. Rodová Jarka
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám krásnou knihu "Příběhy sedmi moří". Knihu sepsal J.B.Vodák a ilustroval martin Dyrynk. Vydalo Nakladatelství dopravy a spojů v Praze roku 1990. Jde o 1.vydání. Kniha má 11 kapitol. 1.k.Od plovoucího kmene k římské triéře., 2.k. Dromony, džunky, kogy, 3.k. Objevitelé a dobyvatelé, 4.k. Piráti, bukanýři,korzáři, 5.k. Kdo povládne mořím?6.k. K Novým břehům, 7.k. Pod plachtami trojstěžníků, 8.k. Zavál vítr revoluce, 9.k. Ocelí a parou, 10.k. Než vystřelila Aurora, 11.k. Dnešek a zítřek sedmi moří.Kniha popisuje historii plavidel, objevitelské cesty, námořní bitvy,námořní mocnosti, cesty k Severnímu pólu, (Amundsen, Vikingové, zkáza Titaniku, 1.světová válka na moři, velryby a velrybáři, britsko americké války, rusové na Aljašce,lodě s nákladem otroků a mnoho jiných článků.......) Kniha je formátu A4a má 288 stran + 391 obrázků. Je v perfektním,nepoškozeném stavu i s obalem. je jako nová, vhodná i jako krásný dárek. Nabídněte. Rodová Jarka
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám starou knihu "Sebrané spisy Josefa Kaj.Tyla".Redaktorem knihy je František Zakrejs a vydalo nákladem knihkupectví L.L.Kober v Praze roku 1876 v edici Národní bibliotéka - Výbor prací čelnějších spisovatelů československých, sv.osmý, díl čtyřicátýtřetí. Kniha obsahuje:Pomněnky z hrobu nejstaršího Čecha, S poctivostí nezahyneš, Ženich na licho, Sestry, Bláznivý houslista, Slasti a strasti cestujícího Čecha, Hra z ochoty, Opatrnost, koruna moudrosti. Kniha je v pěkném, nepoškozeném stavu a má 385 stran. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám starou knihu "Jan Amos Komenský"-Čech,učitel národů,křesťan,charakter. Knihu napsa k pátce třístaletých narozenin Komenského Josef Klika a vydalo nakl. Edv. Beuforta v Praze roku 1892. Kniha obsahuje krátky životopis v 1.části knihy, 2.č. Význačné výňatky ze spisů Jana Amose Komenského, a 3.č. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské. kniha je v pěkném,nepoškozeném stavu, pouze listy jsou stářím zežloutlé. Má 195 stran. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám knihu, ve které jsou svázany dvě knihy v jeden svazek. Jedná se o knihu "Historia o životu doktora Jana Fausta a kniha "Na statku a v chaloupce". První kniha je o životě znamenitého čaroděje, též zápisích ďábelských i čářích a hrozné smrti jeho podle originálu z roku 1611 chovaného v Muzeu Král.Českého vydává Dr.Čeněk Zíbrt v Praze nákladem J.Otty v roce 1903. Tato kniha má 200 stran. Druhá kniha je vesnický román od Vítězskava Hýlka vydaná v Praze roku 1917 nakl. J.Otto v edici Světová knihovna čís.1258-60. Má 150 stran,. Celá kniha je v pěkném, nepoškozeném stavu a má celkem teda 350 stran. Nabídnněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám starou knihu "Josef Kaj.Tyl" - životopisný obraz. Knihu sestavil J.L.Turnovský a vydal Nakladatel L.L.Kober v Praze roku 1870. Ke knize jsou připojeny "Literární a divadelní rozpravy J.K.Tyla.Kniha je v pěkném,nepoškozeném stavu a má 625 stran. Kniha má tyto části: 1. Literární a divadelní rozpravy, 2. Z novinářského řečniště, 3. Předmluva k prvnímu vydání Sebranných spisů z r. 1844. Dále kniha obsahuje snímek podpisu Tylova. Také kniha je podepsána J.K.Tylem. Nabídněte. J.Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám knihu "Století českého kalendáře. "Knihu sestavil Zdeněk Urban a ilustroval Zdeněk Mézl. K výzdobě knihy bylo použito 315 dobových ilustrací, vonět a ozdobných linek. Vydalo nakl. Svoboda v Praze roku 1987. V knize jsou zastoupené tématické oddíly: kalendária, pranostiky, věčné údaje(míry,váhy,měny,jízdné řády dobových dopravních prostředků) politické dění,osvěta, hospodářský pokrok,rady rolníkům a řemeslníkům národipisné a cestopisné črty z domova i z ciziny, domácí recepty kuchyňské i lékařské, přísloví,povídky a humor. Kniha je formátu A4 a má 170 stran. Je v perfektním,nepoškozeném stavu i s obalem.Je jako nová, vhodná i jako pěkný dárek pro milovníky historie. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice