loading
Zobrazit:
Kraj:
Řadit dle:
Vyhledat text:


Ostatní knihy

Inzeráty 1 až 6 z 6
Prodám knihu "Opravy, zkoušení a seřizování motorových vozidel". knihu sepsal Ing. Ivo Bernard a vydalo nakl. SNTL v Praze roku 1972, v edici Knižnice motoristy, Kniha má tři cčásti: 1. Zásady údržby a oprav motor.vozidel, 2. Kontrola, zkoušení a seřizování vozidel, 3. Organizace a zásady automobilového opravárenství a servisní služby. Jde o 3. upravené a doplněné vydání.. Kniha je v pěkném,nepoškozeném stavu a má 452 stran, 286 obrázků a 42 tabulek. Kniha je určena všem motoristům . Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám knihu "Junácka symbolika". Knihu sepsal a ilustroval Jan Čaka. Vydalo nakl. Merkur v praze roku 1990. Jde o 2. vydání. Kniha má devět kapitol, které jsou rozděleny na jednotlivé části: 1. Symboly, znaky, odznaky, 2. Československá státní vlajka, 3., Skautská lilie, 4. Odznak vlčat, skautek a roverů, 5. Znaky a odznaky oddílů, středisek a značky jednotlivců, 6. Mezinárodní vlajka skautů a skautek, 7. Oddílové a stčediskové vlajky, 8. Odznak a vlajka družiny, 9. Totemy. Kniha je v perfektním,nepoškozeném stavu a má 118 stran. Je jako nová, vhodná i jako pěkný dárek. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Propdám knihu !Občan a policie". Knihu sepsal Miroslav Němec a vydalo nakl. Naše vojsko v roce 1996. Kniha pojednává o aktuálních problémech bvztahů policie k občanům a občanům k policii. Jde o 1.vydání. Kniha má tři části: 1.č. Náš občan, jeho základní práva, svobody a povinnosti, 2.č. Právní úprava zpravodajských služeb, policie a dalších bezpečnostních subjektů v České republice a jejich vztahy k občanům a organizacím., 3.č. Povinnosti, oprávnění a prostředky příslušníků zpravodajských služeb, policistů a strážníků. Jednotlivé části pak mají další kapitoly. Kniha je v perfektním,nepoškozeném stavu a má 320 stran a 52 příloh. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám knihu pro motocyklisty "Malé motocykly". Knihu sestavil Karel Beránek a fotografie v knize jou od autora knihy. Vydalo Nakladatelství dopravy a spojů v edici "Knižnice motoristů" v Praze roku 1989. Kniha obsahuje nejen historii vzniků malých motocyklů a mopedů, ale představí Vám i jejich mnohé typy. Obsahuje i trochu teorie techniky jízdy, motocyklový sport, opravy i údržby malých motocyklů, seřizování a provoz......atd. Kniha je v perfektním,nepoškozeném stavu a má 185 stran a 146 obrázků. Vhodná i jako pěkný dárek pro majitele malého motocyklu nebo mopedu. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám "Atlas našich hub". Atlas sestavil Aurel Dermek a vydalo nakl. Obzor v Bratislavě roku 1983. Jde o čtvrté doplněné vydání. Atlas má 444 stran i s fotografickými přílohami. Je v perfektním,nepoškozeném stavu. Je jako nový, vhodn ý i jako pěkný dárek pro milovníky sběru hub. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám knihu o životě a smrti Jiřího Šchelingera "Jiří Scheliner: Život a ..... 1951 - 1981" Fotografie v knize jsou od Otta Diabola, Jarmily janovské...a z rodinného alba. Knihu napsali Petr Bošnakov a Milan Schelinger. Vydalo nakl. KMa v roce 2003.2.vydání. Kniha je v perfektním,nepoškozeném stavu a má 336 stran + fotopřílohy. je jako nová, vhodná i jako pěkný dárek. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice