loading
Zobrazit:
Kraj:
Řadit dle:
Vyhledat text:


Ostatní knihy

Inzeráty 1 až 12 z 16
Prodám knihu "Přehledné dějiny literatury 1." - Dějiny literatury české a slovenské s přehledem vývojových tendencí světové literatury. Knihu sestavil Bohuš Balajkas pomocí V.Marčoka, J.Minárika a J.Sedláka. Vydalo SPN v Praze roku 1970. Fotografie v knize jsou z archívu Státní tiskárny. Kniha je v pěkném,nepoškozeném stavu. je většího formátu a má 465 stran. Kniha má 20 částí. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám knihu "Hovory k sobě". Knihu napsal Marcus Aurelius Antoninus. Vydalo nakl. Svoboda v edici Antická knihovna sv.1., v Praze roku 1969.Marcus Aurelius, římský císař ve 2.st.n.l.byl právem zván filosofem na trůně. V těžkých válečných dobách své vlády, naplněných hladem a morem, nalezl útěchu a posilu v učení stoickém. jeho hovory k sobě vznikly za války s Markomany a Kvády na dnešním Slovensku. Hlísal: Všichni lidé jsou spolu příbuzní, ne sice podle krve, ale rozumem, neboť rozum každého je částí rozumu vesmírného. Z tohot příbezunství vyplývá lidem povinnost chovat se k sobě vlídně a přátelsky. Kniha je v pěkném,nepoškozeném stavu i s obalem a má 190 stran. Jde o 1.vydání. Vhodná i jako pěkný dárek., protože je plná hlubokých myšlenek. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám knihu "Stavba a provoz strojů" - části strojů. Knihu sepsal R.Kříž a kolektiv a vydalo SNTL v Praze rokuj 1977. Kniha má tyto části: Spoje a spojovací součásti, Nádoby, potrubí a armatury, Součásti pro akumulaci energie, Součásti točivého a přímo¨čarého pohybu, Optické sopučásti a jejich spoje, Seznam použitých značek, veličin a jednotek. Kniha je v perfektním,nepoškozeném stavu a má 328 stran, 226 obrázků a 125 tabulek. Je většího formátu. Kniha je určena prop vyuku předmětu: Stavba a provoz strojů na SPŠS v oboru strojírenství a bude vhodná i jako pomůcka pro konstruktéry a technické pracovníky ve strojírenství. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám knihu "Od palisád k podzemním pevnostem"- pěttisíc let fortifikace. Knihu sepsal R.Bochenek a ilustroval Gustav Krum. Vydalo nakl. Naše vojsko v edici Mars, sv.12., v Praze roku 1972. Jde o 1.vydání. Kniha je v pěkném,nepoškozeném stavu i s obalem a má 176 stran. Spisovatel popisuje pevnostní stavitelství v jeho světovém kontextu a všímá si přirozeně i památek a dějin své vlasti. Kniha je doplněna o památky pevnostních staavitelství na území Čech, Moravy a Slovenska. Náš turista často naráží na zbytky hradišt, středověké hrady, městské pevnosti minulých století i tvrze a sruby druhé světové války. Kniha přináší stručné objasnění všech těchto památek. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám "Dílenské a lícovací tabulky ISA-OST-DIN-ASA". Tabulky sestavil Václav Pokorný a vydalo nakl. Práce v edici Technický výběr do kapsy sv.52 v Praze roku 1963. Jde o 1.vydání. Jsou v perfektním. nepoškozeném stavu a mají 130 stran, 19 obrázků a 70 tabulek. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám knihu o vojenských palných zbraní (pistole, karabiny, kolty a náboje ) v polštině "Broň palna wojsk polskich 1797-1831". Knihu sepsal Marian Maciejewski a vydalo nakl. Wroclav v roce 1980. Kniha je v pěkném, nepoškozeném stavu a má 166 stran. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám knihu Československé dělostřelecké zbraně". Knihu sepsal Vladimír Karlický, fotografie v knize jsou od autora knihy. Vydalo nakl. Naše vojsko v Praze roku 1975 v edici Mars, sv.13. Kniha má např tyto části: Námořní děla, těžká děla, minomety, polní a horská děla, Škodovy závody v Českoslovenasku, děla proexport, vývoj protiletadlových kanonů, děla za okupace, klasické pozemní zbraně......atd Kniha je v perfektním,nepoškozeném stavu i s obalem, na kterém jsou mírné známky používání. Kniha má 380 stran fotopřílohy. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám knihu "Chirurgie I."- učebnice pro zdravotnické školy. Sepsali ji V.Vojtíšek a kolektiv. Vydalo nakl. Informatorium v Praze rokuá 1993. Jde o 2.upravené vydání. Kniha je v pěkném,nepoškozeném stavu a má 195 stran. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám knihu o našich hokejistech v NHL "Cesty za snem". Knihu napsali Pavwel Bárta a Vladimír Urban. Fotografie v knize jsou od J.Koliše. Vydalo nakl. Venuše v Praze roku 1992. Kniha píše třeba o: Václav Nedomanský, Petr Nedvěd, Jaroslav Pouzar, Jaroslav Jágr, Robert Teichel,Dominik Hašek, Ivan Hlinka.......atd. V knize je přidán "Přehled čs.hokejistů v NHL se základními údaji, "Trofeje a pocty", "Čs.hokejisté v draftu NHL". Kniha je v perfektním,nepoškozeném stavu a má 155 stran. Vhodná i jako pěkný dárek pro milovníky hokeje. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám knihu "Vládcové oceánů" - válečné lodě 20.století. Knihui sepsal Ing. René Grégr, ilustroval Miloš Váňa a Josef Chalupecký. Vydalo nakl. Naše vojsko v edici Mars, sv. 3. v Praze roku 1968. Kniha podává přehled válečných plavidel os minulého století do dnešní doby. Všímá si jejich konstrukce, výzbroje a způsobu boje.. Podstatnou částí knihy je popia námořních bitev v obou světovách válkáxh. Kniha je v pěkném,nepoškozeném stavu i s obalem a má 305 stran. Jde o 1.vydání. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám knihu o třech letadlech "Aero L-39 Albatros, Polikarpov Po-2, Commonwealth Wirraway". Knihu aepsali Pavel Kučera, Jiří Vraný a Josef Novotný. Ilustroval ji Ing.Fr.Válka.Fotografie v knize jsou od kolektivu. Vydalo nakl. Naše vojsko v edici Triáda, sv.4. v Praze roku 1988. Jde o 1.vydání. Kniha popisuje vznik a vývoj letonů, první prototypy, provozní vlastnosti a použití, zbarvení a označení, technický popis, poválečné osudy, změny v systémech letounů ....atd. Kniha je v perfektním,nepoškozeném stavu a má 150 stran. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
Prodám knihu "Sborník Archivu bezpečnostních složek" 8/2010. Knihu sestavil kolektiv a vydal Archiv bespečnostních složek České republiky v Praze roku 2011. Jde o 1.vydání. Kniha je v perfektním,nepoškozeném stavu a má 335 stran. Je jako nová, vhodná i jako krásný dárek. Nabídněte. Jarka Rodová
cena: 0,- Kč
České Budějovice
|<12>|